Výroba piva

Pivo se vaří ze sladu, chmele a vody za použití pivovarských kvasnic. Množství potřebných surovin se liší dle druhu a stupňovitosti piva. Používají se převážně ječné slady, v menší míře i slad pšeničný či nesladovaný oves. Ke kvašení se využívají různé kultury pivovarských kvasinek.

Zajímavostí je, že na 1 hl piva se spotřebuje až 8 hl vody - sanitace, čištění tanků, přepravních nádob apod.

Srdcem pivovaru je varna, kde probíhá rmutovací proces - rozklad škrobu obsaženého v zrnech sladu na jednodušší cukry, které jsou později kvasinky schopny přeměnit na alkohol a oxid uhličitý. Dalším krokem je scezování díla, kdy se oddělí tekutá část (sladina) od pevné části (mláta - vyluhovaná zrna sladu). Následuje chmelovar, kdy při teplotě cca 102°C přechází do sladiny hořké látky a reduktanty z chmele. Tím vzniká takzvaná mladina, která má poměrně vysokou hořkost a chmelové aroma. Posledním krokem výroby piva na varně je oddělení chmelového mláta (chmelových kalů) od mladiny ve vířivé kádi.

Spilka - probíhá zde hlavní kvašení, mladina se zchladí na zákvasnou teplotu 8°C - 22°C (dle druhu piva a použitého kmene kvasnic) a přidají se do ní kvasinky v tekuté formě. Hlavní kvašení trvá přibližně 7 dní. Po prokvašení se pivo suduje do ležáckého sklepa, kde při teplotě 3°C dozrává. Délka dozrávání je opět závislá na druhu piva, jeho stupňovitosti i charakteru.

K výrobě je používán slad z humnové sladovny v Záhlinicích a speciální slady ze sladovny Weyermann. Chmelíme žateckým chmelem. K výrobě speciálních piv jsou používány i zahraniční odrůdy chmelů a další speciální kmeny kvasnic